LEGAL RESEARCH GROUP

Legal Research Group (LRG), hukuk öğrencileri ve genç hukukçulardan oluşan bir grubun bir hukuk konusu hakkında uluslararası bir yayın yapmayı amaçladığı araştırma grubudur. Bu proje, Avrupa Konseyi'nin de aralarında bulunduğu köklü organizasyonlardan uzmanların destekleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Ortaya çıkan ürün ise 44 ülkeden ve farklı görüşlerden genç hukukçuların düşüncelerini bir araya getirmektedir. LRG'nin yazı dili İngilizce'dir ve ulusal ve uluslararası seviyelerde görev alan dil editörlerince kontrol edilir. Her yıl Avrupa'nın her yanından 250'den fazla genç hukukçu ve uzman bu projede yer almaktadır.

ELR 2019 Kapak.jpg

© 2020 ELSA Turkey. Tüm hakları saklıdır.

The European Law Students' Association Turkey